EU vil jobbe for å forby olje- og gassutvinning i Arktis

EU vil jobbe for å få aksept for at det ikke skal drives olje- eller gassleting i Arktis. Det er en av konklusjonene i Kommisjonens nye politikk for nordområdene.

Arktis

EU satser på en mer aktiv politikk i nord og vil jobbe for at oljen og gassen blir liggende.