EU skal i høst avgjøre om atomkraft blir en del av det grønne skiftet

Tyskland og Frankrike står på hver sin side i en bitter strid om atomkraft er en del av det grønne skiftet. EU-kommisjonen skal trolig konkludere i løpet av høsten.

Uten tittel

Fra en av de mange demonstrasjonene mot atomkraft i Europa. Her i Dannenberg, Foto: Gordon Welters / Greenpeace