EU-landene er splittet i synet på å regulere energimarkedet

– EUs medlemsland er uenige om man skal gripe inn i energimarkedene på EU-nivå, konkluderte den slovenske energiminister Jernej Vrtovec etter tirsdagens energiministermøte.

Fra venstre Belgias energiminister Tinne van der Straeten og EUs energikommissær Kadri Simson på EUs energiministermøte.
Foto: EU