Ambassaden i Berlin om havvind: Norge kan bli stående utenfor en viktig europeisk fornybarsatsing

Manglende havvindsatsing i Norge kan få langsiktige konsekvenser for posisjonering av Norge som uunnværlig energipartner i Europa. Det fremkommer i en rapport fra ambassaden i Berlin.

vindmøller i havområde
Danskene leder an i europeisk havvindsatsing. Her fra havvindparken Anholt. (Foto: Ørsted – orsted.com).