gassanlegg
Turgåere ved vindpark på fjellet
Høyspentledninger
Robert Habeck viser frem grafikk