For raske utslippskutt er færre fødsler ikke det viktigste

Befolkningsvekst er uheldig for klima. Fram til 2030, en periode da store kutt i klimagassutslipp er nødvendig, er imidlertid endring av levevaner og andre tiltak for utslippskutt av størst betydning.

Å skifte til elbil eller greie seg uten bil er effektive klimatiltak som virker hurtig, skriver artikkelforfatteren. Sykkelfelt i Trondheim.