Oppdatert varsel for juni og juli 2022, med fokus på tørken på Østlandet

Nytt på Energi og Klima: Klimavarsler (sesongvarsler og månedsvarsler) fra forskningsprosjektet Climate Futures.

klimav_forside
Prognose for nedbøravvik fra normalen (1991–2020) i juni, basert på 40 scenarioer produsert av NCEP i perioden mellom 23. mai og 1. juni. Se detaljer i artikkelen.