Hva er klimavennlige investeringer? Slik vil EUs nye system endre finansbransjen

EUs nye system for å klassifisere bærekraftig økonomisk aktivitet vil revolusjonere hvordan utslipp og karbonfotavtrykk måles. For første gang blir det mulig for finansbransjen å systematisk vurdere om investeringer er i tråd med Paris-avtalen.

Wartungsarbeiten am Verteilnetz 240dpi
Europa har et stort behov for bærekraftige investeringer, som her i kraftnett i Tyskland. Et nytt regelverk i EU skal styre mer investeringer i klima- og miljøvennlig retning. (Foto: EnBW/Claudia Fy)