Oljeprofitt til klimatiltak! Spenstig forslag fra næringslivstopper

Superprofitten fra olje og gass bør inn på et klimafond som kan «do good» i verden, mener næringslivstoppene Peter Mellbye, Auke Lont og Harald Norvik. Dette er en god idé – den har «størrelsen» klimatrusselen krever.

collage_lont_norvik_mellbye
Oljefondet 2.0: Radikalt forslag fra tre eks-direktører. Fra venstre: Harald Norvik (foto: Olav S. Tange, Norsk olje og gass, CC:by-sa), Auke Lont (foto: Statnett) og Peter Mellbye (foto: Statkraft).