Energi­effektivisering er det smarteste vi kan gjøre

Ekstreme priser og en kraftforsyning som nærmer seg rasjonering burde gjort energieffektivisering mer aktuelt enn noen gang, men likevel står det ikke spesielt høyt på dagsordenen, skriver Øyvind Leistad i Enova.

Aluminiumsprodukter lagret utendørs
Norsk smelteverksindustri – her fra Hydro Aluminium på Karmøy – er eksempel på en bransje som har investert mye i energieffektivisering, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)