Ekspertintervjuet: 1,5-gradersrapporten, 1,5 måneder etter

I starten av oktober kom FNs klimapanel med en rapport som skapte store bølger. Snart starter neste runde med klimaforhandlinger, og mye står på spill. Der blir rapporten sentral.

Koreansk ungdom demonstrerer utenfor konferansesenteret der FNs klimapanels spesialrapport ble lagt frem i oktober. Foto: IISD/Sean Wu (enb.iisd.org/climate/ipcc48/3oct.html)

Vi støtter <2°C-prosjektet