– Kjøp av klimakvoter
gir ikke bedre resultat i livsløpsanalyser

Podkast: Hva skal til for å måle utslipp fra vugge til grav? Forskningssjef Hanne Lerche Raadal forklarer hvorfor det blir stadig viktigere.

--:--
--:--