Strømrebeller og gode energiborgere

Enkeltpersoner, andelslag og kommuner rundt om i Europa tar lokalt eierskap til fornybar energi. Deltakelse i energiomstillingen kan samtidig legge fundamentet for en ambisiøs klimapolitikk.

BatteryMan_Facebook