Kraftoverskuddet kan bare brukes opp én gang

Norge trenger store mengder fornybar strøm til det grønne skiftet. Energieffektivisering er jokeren, og spesielt byggsektoren har et stort potensial for innsparing.

bygaard_oslo
Det er store muligheter for innsparing av el- og energibruk i bygg i Norge, men mål og virkemidler mangler, skriver artikkelforfatteren.