Politisk «strømsjokk» til vinteren?

Strømprisene er rekordhøye. Norges neste regjering må forberede seg på at det kan bli opprør.

Det kan bli politisk opprør mot høye kraftpriser til vinteren. Foto fra BKKs anlegg i Evanger, Hordaland (foto: Helge Hansen/BKK)