Ingen enighet om makspris på energi i EU

EU-toppmøtet er enig om å være uenig om hvordan de skal tukte de høye gass- og strømprisene. Det er resultatet av lange og harde forhandlinger i Brussel.

071b208d-81d0-47af-ad5f-140dc649051b
Langt på overtid kunne Kommisjonens president Ursula von der Leyen og Rådets president Charles Michel legge frem slutterklæringen Foto: EU Media