Supervinden

Den sterkeste vinden i verden blåser ikke ved bakken, men en mil over hodene våre. Høyt der oppe styrer den lavtrykkene mot oss eller lengre sørover. Derfor må vi finne ut hvordan klimaet styrer denne vinden.

2C_01_2015_innmat_091115_Side_18

Hvordan styrer klimaet jetstrømmene?