– Vi klarar ikkje nullutslepp ved berre å mekke litt

Nullutslepp vil krevje gjennomgripande endringar i måten vi organiserer samfunnet på, seier økonomiprofessor og rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

Opencast lignite mine in Nochten
Nochten-gruva i forgrunnen og Boxberg-kolkraftverket i bakgrunnen. – Energisystemet i dag kvilar på ein føresetnad om billeg tilgang til kol, olje og gass. Saman med veksten i verda legg dette eit press på natur og klima som neppe let seg bøte på ved berre å byte energikjelder innafor det same systemet, sier Klaus Mohn. Foto: Matthias Rietschel/Reuters/NTB