Ekspertintervjuet: Virkemidler som virker

Det er ikke nok huseiere i Norge som investerer i energioppgradering. Hva gjør de annerledes i andre land for å få opp tempoet? Det har Lars Even Egner forsket på.

NTB_VryfCGmyvlc
Solfangere installeres på et tak i Skottland, der huseiere kan få tilbakebetalt opptil 75 prosent av utgiftene til visse energioppgraderingstiltak.. Foto: NTB/Reuters/Paul Hackett