Ekspertintervjuet: Har vi tatt regnet for gitt?

Tørkeforhold som på Østlandet nå, kan bli vanligere i fremtiden. Det betyr at vi bør tenke annerledes om måten vi bruker og forvalter vannressursene våre på, sier hydrologiprofessor Lena Merete Tallaksen.

NTB_s6YP-oBNsZc
Tørken på Sør- og Østlandet har ikke bare gitt økt skogbrannfare, det har også gitt svært lav grunnvannsstand i landsdelene. Slike forhold kan det være vi vil se mye av i årene som kommer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB