Ingen enighet om energikrisen på EU-toppmøtet

Slutterklæringen fra torsdagens toppmøte i EU inneholder ingenting om energikrisen. Grunnen er at EU-landene ikke ble enige. Forsøk fra enkelte EU-land på å gripe inn i markedene for energi og CO2-kvoter, ble avvist.

Det er stor avstand i både fysisk og politisk forstand mellom EU-landene i energipolitikken. Foto: EU rådets pressetjeneste