EUs energiministre krangler om strømkrisen

EUs energiministre kom ikke opp med noen nye verktøy som kan brukes for å dempe energiprisene. Medlemslandene er dypt splittet i synet på atomkraften og gassens fremtid.

EUs energiministre møttes torsdag og energikrisen var den viktigste saken. Foto: EU Council