EUs energiministre krangler om strømkrisen

EUs energiministre kom ikke opp med noen nye verktøy som kan brukes for å dempe energiprisene. Medlemslandene er dypt splittet i synet på atomkraften og gassens fremtid.

c74e9091-fa0d-4d82-972a-c9cd4d4552f8
EUs energiministre møttes torsdag og energikrisen var den viktigste saken. Foto: EU Council