Naturhensyn må vike når EU skal hastebehandle fornybar­prosjekter

I et utkast til nytt direktiv åpnes det for at EU-landene skal øremerke områder som egner seg for fornybar energi. Konsesjonene skal så hurtigbehandles.

sol- og vindpark
Mer fornybar energi, skal lovfestes. Foto: Alf Ole Ask