Handlekraften fra Ukraina-tiltak må videreføres i klimapolitikken

I en uttalelse krever 11 medlemsland at EU viderefører samholdet og besluttsomheten fra Russland-sanksjonene til klimapolitikken. Dette for raskest mulig å gjøre seg uavhengig av russisk gass.

ad505f6f-0d66-420b-9ead-f3c5bd7512a3

Nå vil flere EU-land la enigheten om Ukraina-sanksjoner smitte over på klimapolitikken.Foto: EU rådets pressetjeneste