EUs miljøbyrå roper varsko: Utslippene i transportsektoren må ned

Veitransporten i EU må skifte gir om klimamålene i EU skal nås. Det slår EUs miljøbyrå (EEA) fast i en ny dramatisk rapport.

Busses, commercial vehicles, vans and lorries driving on a motorway
Mer varetransport på trailer har økt utslippene fra veitransport. Foto: Mauro Bottaro, EC – Audiovisual Service