Fordeling av inntekter viktig i nytt system for kraftskatt

Utredningen om nytt skattesystem for vannkraftverk tar for lett på diskusjonen omkring hvordan totale skatteinntekter fra kraftsektoren skal fordeles mellom stat, kommune og fylke. Dette kan torpedere hele innstillingen.

Modalen i Hordaland er en av kraftkommunene som vil bli sterkt berørt av endringer i kraftskattesystemet.

Våre støttespillere