Bård Lahn, Forfatter hos Energi og Klima

Saker skrevet av:

Bård Lahn

Forsker ved CICERO – Senter for klimaforskning.

Hjemmeside: https://cicero.oslo.no/no/employee/88/bard-lahn