Skråsikkerheten skader klimadebatten

Forskere må vise ydmykhet for at vanskelige spørsmål om samfunnsmessige veivalg bare kan gjøres i demokratiske fellesskap. Ingen enkelt fagtradisjon sitter på all den innsikten som er nødvendig for at disse fellesskapene skal kunne treffe informerte valg.

I Norge er «peak fossilbil» i nybilsalget forlengst passert, men i 2018 kom verden etter. (foto: Jonas Bostrøm)

Våre støttespillere