Ekspertintervjuet: Slik virker kraftmarkedet

Visste du at strømprisen du betaler egentlig er bestemt av en algoritme? Og at når den skyter i været, er det gjerne fordi vannkraftprodusenter prøver å spare på vannet? Professor Mette Bjørndal forklarer.

Høyspentledning på den såkalte Vinstralinja i Lillomarka i Nittedal. Kraftledningen går fra Vinstra i Gudbrandsdalen til Oslo. Foto: Paul Kleiven / NTB

Vi støtter <2°C-prosjektet

Ditt bidrag hjelper oss til å levere mer og bedre stoff om det grønne skiftet