Opp 43 prosent: Enda en rekord for norsk vindkraft - Energi og Klima

Opp 43 prosent: Enda en rekord for norsk vindkraft

Utbyggingen av vindkraft i Norge skyter fart. Produksjonen økte i 2019 til 5,5 TWh.

1 kommentar
Norsk vindkraft bygges nå ut i rask takt. Bildet er fra Lista vindkraftverk, som startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)

I 2019 ble det produsert 5,5 TWh vindkraft i Norge, 43 prosent mer enn i 2018 og en klar ny rekord. Vindkraft sto for 4,1 prosent av norsk kraftproduksjon.

Nye produksjonsrekorder er satt hvert år siden 2017. Årsaken er store investeringer i ny kapasitet de siste årene. I 2019 ble det ferdigstilt fem nye vindparker, ifølge NVE. Den norske vindmølleparken hadde ved utgangen av 2019 en samlet installert effekt på 2,4 GW.

Vindparken på Fosen i Trøndelag som er under bygging, vil etter planen produsere 3,6 TWh når hele anlegget er ferdig i 2020.

Norge er tross den sterke veksten fortsatt en liten aktør i europeisk vindkraftsammenheng. Det viser oversikten fra vindbransjens organisasjon Wind Europe over dagsproduksjonen ved vindkraftverk i de ulike landene.

Data og fakta om vindkraft i Norge

NVE behandler søknader om konsesjon og samler inn data om vindkraftprosjekter i Norge: Selskap som står bak, prosjektets kapasitet i MW, plassering, antall turbiner, status for konsesjonssøknad og mye mer.

I 2019 presenterte NVE nasjonal ramme for vindkraftutbygging i Norge, der 13 spesielt egnede områder ble pekt ut. Rammen ble imidlertid senere skrinlagt av regjeringen.

NVE: Vindkraftdata. Utbygging per år, produksjonsdata, brukstid med mer.

NVE: Interaktivt kart med alle vindkraftverk

NVE: Vindkraft – konsesjonsdatabase

SSB: Elektrisitet

Vindportalen.no: Informasjonsside om vindkraft fra NORWEA og Energi Norge

Energi og Klima: Faktapakke om vindkraft, juli 2019

Klimavakten: Live-data – strøm og CO2

Klimavakten: Globale investeringer i fornybar energi

Bli abonnent!

Én kommentar

  1. Ivar Sætre

    Ivar Sætre

    Litt om hvorfor vi ikke skal bygge ut mer vindkraft i Norge:
    http://www.seniortanken.com/hallo-sandnes/

Kommentarfeltet er stengt.