Status for vindkraft i Norge - Energi og Klima

Status for vindkraft i Norge

Interaktivt kart og konsesjonsdatabase for norsk vindkraft.

Lista vindkraftverk startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)
Lista vindkraftverk startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler søknader om konsesjon og samler inn data om vindkraftprosjekter i Norge: Selskap som står bak, prosjektets kapasitet i MW, plassering, antall turbiner, status for konsesjonssøknad og mye mer.

NVE: Interaktivt kart med alle vindkraftverk
NVE: Vindkraft – konsesjonsdatabase
vindinfo.no: Informasjonsside om vindkraft fra NORWEA og Energi Norge

Bli abonnent!

Skriv en kommentar

Debattregler på Energi og Klima