Produksjonen av vindkraft opp 79 prosent i 2020 – Energi og Klima

Produksjonen av vindkraft opp 79 prosent i 2020

Utbyggingen av vindkraft i Norge har vært stor de siste årene. Produksjonen økte i 2020 til 9,9 TWh.

1 kommentar
Norsk vindkraft bygges nå ut i rask takt. Bildet er fra Lista vindkraftverk, som startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)

Vindkraftproduksjonen var i 2020 79 prosent høyere enn i 2019, og satte en klar ny rekord. Vindkraft sto for 6,4 prosent av norsk kraftproduksjon.

Nye produksjonsrekorder er satt hvert år siden 2017. Årsaken er store investeringer i ny kapasitet de siste årene. I 2020 ble det satt i drift 15 nye vindkraftverk, ifølge NVE.

Norge er tross den sterke veksten fortsatt en av de mindre aktørene i europeisk vindkraftsammenheng. Det viser oversikten fra vindbransjens organisasjon Wind Europe over dagsproduksjonen ved vindkraftverk i de ulike landene.

Data og fakta om vindkraft i Norge

NVE behandler søknader om konsesjon og samler inn data om vindkraftprosjekter i Norge: Selskap som står bak, prosjektets kapasitet i MW, plassering, antall turbiner, status for konsesjonssøknad og mye mer.

NVE: Vindkraftdata. Utbygging per år, produksjonsdata, brukstid med mer.

NVE: Interaktivt kart med alle vindkraftverk

NVE: Vindkraft – konsesjonsdatabase

SSB: Elektrisitet

Vindportalen.no: Informasjonsside om vindkraft fra NORWEA og Energi Norge

Energi og Klima: Faktapakke om vindkraft, juli 2019

Klimavakten: Live-data – strøm og CO2

Klimavakten: Globale investeringer i fornybar energi og annen lavkarbonteknologi

Én kommentar

  1. Ivar Sætre

    Litt om hvorfor vi ikke skal bygge ut mer vindkraft i Norge:
    http://www.seniortanken.com/hallo-sandnes/

Kommentarfeltet er stengt.