Produksjonen av vindkraft opp 79 prosent i 2020

Utbyggingen av vindkraft i Norge har vært stor de siste årene. Produksjonen økte i 2020 til 9,9 TWh.

Norsk vindkraft bygges nå ut i rask takt. Bildet er fra Lista vindkraftverk, som startet produksjon i 2012. (Foto: Veidekke/Melingmedia.no)

Våre støttespillere