Støre-regjeringen sender Repower EU-pakken på høring

Skal Norge slutte seg til EUs regler om hurtigbehandling av konsesjoner for vindkraft og solkraft? Skal vi påby solpanel på alle nybygg? Dette er noen av de EU-forslagene som regjeringen nå har sendt ut på høring.

51984951287_f596887698_o
Olje og energiminister Terje Aasland (A) har sendt Repower EU pakken. på høring, uten å signalisere om dette er EØS-relevant. Foto: OED