Kommisjonen utsetter avgjørelsen om gass og atomkraft er bærekraftig

EU er dypt splittet i synet på om atomkraft og gass skal klassifiseres som bærekraftig. Nok en gang varsler Kommisjonen at avgjørelsen utsettes.

Miljøkommissær Sinkevičius under pressekonferansen.