EU-kommisjonen forsikrer at det grønne skiftet skal være sosialt rettferdig

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen brukte sin årlige tale til parlamentet til å forsikre kritikerne om at det grønne skiftet skal ha høye sosiale ambisjoner.

– Vi vil rense den energien vi bruker. Vi vil sikre at høye klimaambisjoner kombineres med høye sosiale ambisjoner. Dette må bli et rettferdig grønt skifte, sa president i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, da hun onsdag formiddag holdt «State of the Union”-tale i Europaparlamentet i Strasbourg.

Denne talen er en slags trontale der Kommisjonen peker ut hva den prioriterer.

Etter mer enn 18 måneder med konstant krisehåndtering, kunne von der Leyen i realiteten restarte sitt politiske prosjekt.

Hun holdt onsdag sin andre «State of the Union»-tale i Europaparlamentet.

I talen var hun innom temaer som pandemien, sikkerhet for Europa og lovet tettere samarbeid med NATO. I tillegg et konkret løfte om 100 millioner euro i krisehjelp til Afghanistan.

I talen understreket hun at EU er alene om å ha lagt frem en pakke med lover som viser hvordan unionen skal nå målet om 55 prosent kutt i klimagassutslipp i 2030. Den store pakken med lover kalt «fit for 55» presenterte Kommisjonen 14. juli.

Skjebnen til denne pakken vil avgjøre om hennes presidentskap blir en suksess.

Nå er pakken til behandling hos medlemslandene (Rådet) og i Europaparlamentet.

Avgjørende for von der Leyen

I parlamentet har pakken møtt til dels sterk kritikk. Det å innlemme transport og bygninger i EUs kvotesystem, vil øke drivstoffpriser og utgiftene til oppvarming. Med gule vester i gatene og skyhøye energipriser i hele Europa, er det en frykt for at deler av pakken blir barbert i parlamentet.

Bekymring i parlamentet

I en helt foreløpig debatt om «Fit for 55» i parlamentet tirsdag morgen, var det betydelig bekymring for at fattige i EU vil bli hardt rammet. Den bekymringen gjentok flere av lederne i partigruppene onsdag i debatten etter von der Leyens tale. Parlamentet er ikke kommet i gang med den reelle behandlingen av klimapakken, det skjer trolig først i oktober.

Nyhetsbrevet Europas grønne skifte

I nyhetsbrevet Europas grønne skifte velger Energi og Klima-redaksjonen ut nyheter og analyser om klimapolitikken i Europa, med særlig blikk på EUs grønne giv. Utsending en gang i måneden.

Abonner på Europas grønne skifte:

Det er allerede 34 millioner mennesker som i dag ikke klarer sine energiutgifter i EU-landene. Von der Leyen gjentok budskapet fra da #Fit for 55-pakken ble lagt frem i juli, og minnet om at EU-kommisjonen har foreslått et sosialt fond for omstilling. Det kan bli på vel 140 milliarder euro med penger fra medlemslandene og EU. Disse skal brukes til å hjelpe husstander inn i en grønnere fremtid med støtte til alt fra energiøkonomisering til investering i f. eks. solenergi.

Hun var tydelig i sin oppfordring om at Rådet og Europaparlamentet må vedta pakken, som hun hevder er balansert.

Internasjonalt klimaforbilde

I von der Leyens strategi for EUs globale ambisjoner er klima og økonomi to hjørnestener.

Hun kom dermed med tydelige oppfordringer til EUs partnere før klimatoppmøtet i Glasgow i november (COP26). Hun understreket at det ikke er nok å sette mål, man må også komme med en plan og tiltak for hvordan målene skal nåes. Kina var det landet hun spesielt pekte på, og etterlyste konkrete planer for blant annet å fase ut kull i den kinesiske energimiksen.

– COP26 vil bli sannhetens øyeblikk for de store økonomiene, sa hun, og minnet om deres globale ansvar.

EU legger nå 4 milliarder euro ekstra på bordet for å finansiere klimatiltak i fattige land, men von der Leyen etterlyste at andre land også kommer med mer. På klimatoppmøtene i Paris og Mexico lovet de rike landene å legge 100 milliarder dollar årlig frem til 2025. Det er fortsatt ikke oppfylt.

– Å tette det hullet vil være en mulighet for å kalle Glasgow en suksess, sa hun.