Tilnærming for å kartlegge klimarisiko – trusler og muligheter for virksomheten

Klimaendringer og klimapolitikk er svært viktige premisser for næringslivet. Derfor er det i økende grad forventninger om at selskaper skal rapportere om hvordan de er eksponert for klimarisiko – og hvordan de håndterer ulike konsekvenser slike endringer vil kunne ha for selskapet.

Fysisk risiko er en del av klimarisikoen. Her fra Port Arthur i Texas, USA etter orkanen Harveys herjinger i 2017. (Foto: U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Daniel J. Martinez)

Våre støttespillere