Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

tesla_oslo_
Ikke overraskende at folk blir sinte på bompenger, bensinavgifter og elbilfordeler – klimapolitikken må bli mer rettferdig, skriver artikkelforfatterne.