Olje for utvikling – eller avvikling?

Norske styresmakter fremjer gjennom NORAD utvinning av olje og gass som ein del av utviklingsstrategien for låginntektland. Mykje kan tyde på at dette er ein politikk som er moden for revurdering og revisjon.

Angola er blant landa som har fått NORAD-støtte under programmet ‘Olje for utvikling’. Her frå hovudstaden Luanda.