Nett er svaret, men hvem skal betale?

For å nå de mest sentrale energi- og klimapolitiske målene i Norge er det avgjørende å bygge ut strømnettet. Strøm er bra og nett vil vi ha, men hvem tar regningen?

Hvem tar regningen for disse? (foto: Thomselomsen. CC:by-sa)

Våre støttespillere