Klimasøksmålet: Grunnlovens grenser

Det springende punkt er ikke om Grunnloven setter en rettslig skranke for hvilke miljøødeleggelser dagens generasjon kan påføre sine etterkommere, men hvor denne grensen går.

Erna Solberg, og hennes regjering, har tilsynelatende ikke oppfattet at Grunnloven har en forpliktende miljøbestemmelse, mener Pål W. Lorentzen.

Våre støttespillere