CO2 i atmosfæren – Klimavakten – Energi og Klima

CO2 i atmosfæren

Utviklingen i konsentrasjonen av karbondioksid (ppm).

412,6 ppm

CO2-innhold aug. 2020

410ppm

CO2-innhold aug. 2019

Innholdet av CO2 i atmosfæren måles i deler per million (engelsk: parts per million – ppm). Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år. En viktig forskjell sammenlignet med tidligere tider er at CO2-innholdet nå endres i en fart man aldri tidligere har sett.

CO2-innholdet i atmosfæren fortsatte å stige i 2018 og nådde et nytt rekordnivå, ifølge en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Det globale gjennomsnittet for 2018 var 407,8 deler per million, opp fra 405,5 i 2017. Økningen i 2018 var omtrent lik gjennomsnittet for det siste tiåret – 2,26 ppm per år. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 2018 47 prosent høyere enn i 1750 (førindustriell tid).

Økningen fortsatte i 2019: Forskningsprosjektet Global Carbon Project estimerer at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren (globalt gjennomsnitt) nådde 410 ppm i 2019. Foreløpige data indikerer at økningen fortsatte også i 2020.

Stadig nye rekorder

Tallene i figuren over viser den månedlige utviklingen i CO2-innholdet og er hentet fra Mauna Loa-observatoriet på Hawaii. Siden 1958 har Charles D. Keeling og hans etterfølgere kontinuerlig målt konsentrasjonen av CO2 der. På grunn av størst plantevekst når det er sommer på den nordlige halvkulen, er nivået av CO2 høyest om våren og lavest om høsten.

Scripps Institution of Oceanography har laget en animasjon som viser utviklingen i CO2-innholdet siden målingene på Hawaii begynte, og setter dem i klimahistorisk perspektiv:

I mai 2013 ble det for første gang målt verdier over 400 ppm på Hawaii. Rekorder slås stadig vekk. I mars 2015 ble CO2-innholdet målt til over 400 ppm på målestasjoner over hele kloden.

I mai 2020 ble det satt ny månedsrekord på Mauna Loa-observatoriet med 417,07 deler per million. Den brå nedgangen i CO2-utslipp som følge av koronapandemien i 2020 hadde ikke effekt på CO2-innholdet i atmosfæren. Nedgangen må bli større og vare over lengre tid for at den langvarige trenden med økning av CO2 skal påvirkes, forklarer det amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration.

Rundt 45 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene lagres i atmosfæren og bidrar til global oppvarming.

Høyeste nivå på millioner år

Vi må tilbake tre til fire millioner år i historien for å finne verdier over 400 ppm. I denne geologiske perioden, kalt Pliocen, var nivået opptil 450 ppm. Da var temperaturen 2–3°C varmere og havnivået 10–20 meter høyere enn i dag.

Det er i fagkretser en stor diskusjon om jordens klimafølsomhet, det vil si hvor mye temperaturen vil endre seg når CO2-innholdet øker. Men selv de minst følsomme klimamodellene viser at vi er på vei mot å passere to graders oppvarming i løpet av 40–50 år med dagens utslipp.

Konsekvenser av klimaendringene: Les mer om drivhuseffekten, CO2-innholdet i atmosfæren og karbonkretsløpet på faktasidene til <2°C.

<2°C eies av

I samarbeid med