Hvorfor fysiker Benestad mener at fysiker Bergsmark tar feil

Stein Bergsmarks «alternative» klimarapport er trist lesning. Han forsøker å skape en forestilling om at hele forskningsmiljøet er råttent og presenterer et forkledd politisk manifest som har til hensikt å undergrave klimaforskningen. Poengene hans kan tilbakevises, punkt for punkt.

Forsker Laurence Smith ved universitetet i California, Los Angeles, undersøker smeltevann fra iskappen på Grønland, 19. juli 2015.

Våre støttespillere