Utviklingen i global temperatur – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

En varmere klode

Utviklingen i global temperatur.

Sist oppdatert: 21. november 2018

+0,84 °C

Over snittet 1901-2000

2017 var det tredje varmeste året som er målt, ifølge data fra amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Den globale gjennomsnittstemperaturen var 0,84°C over snittet for hele 1900-tallet (se figur). Denne statistikken gjelder kombinert temperatur over land og ved havoverflaten. Verdien er beregnet ut fra millioner av enkeltmålinger.

Bare i 2016 (0,94°C) og 2015 (0,90°C) har gjennomsnittstemperaturen vært høyere. Temperaturen i de to årene var påvirket av en El Niño-episode i Stillehavet. 2017 er det varmeste året som er målt uten El Niño-påvirkning. De seks varmeste årene som er målt har vært etter 2010.

Global gjennomsnittstemperatur har økt med 0,07 grader per tiår siden 1880. Siden 1980 har temperaturen økt i dobbelt så høy takt.

Klimaforskerne mener at det ikke lengre er rom for tvil om årsakssammenhengene. Våre utslipp av drivhusgasser til atmosfæren fører til rask oppvarming av kloden.

«Ifølge FNs klimapanel skyldes mer enn halvparten av oppvarmingen etter 1960 med mer enn 95 prosent sikkerhet menneskelig aktivitet i form av klimagassutslipp og avskoging,» skriver professor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i en oversiktsartikkel om klimaendringer.

Konsekvensene av oppvarmingen blir stadig tydeligere – flom, tørke, hetebølger, havstigning og utfordringer knyttet til tilgang på vann og mat.

Forskerne finner også ut stadig mer om samspillet mellom menneskeskapte og naturlige klimavariasjoner, som enkelte år vil svekke, og andre år vil forsterke, den globale oppvarmingen.

Hovedkilde: NOAA