Ekspertintervjuet: Dette styrer klimaet

Hva er det egentlig som gir oss klimaet vi har på jorden? Og hvordan vet vi at det er nettopp CO2 som er den store synderen?

2grader2019_straalingspaadrag