Frå seminar til grøn industri

Ei grøn reindustrialisering av Norge krev leiarskap og ein aktiv stat.

Det er naudsynt med sterkare politisk leiarskap frå Erna Solberg om Norge skal få til ei grøn reindustrialisering, skriv Alf Holmelid. (foto: Pernille Ingebrigtsen/Arctic Frontiers 2015)

Våre støttespillere