Folkelig engasjement for klimasaken?

Paris-avtalen inneholder en forpliktende paragraf om å legge til rette for folkelig deltakelse og engasjement i klimasaken. Men regjeringens klimainnsats mobiliserer ikke – den passiviserer.

parisjubel_
Forhandlingslederne jubler over Paris-avtalen – men hva med det folkelige engasjementet? (foto: COP PARIS)