I nyhetsbrevet #Klimavalg kommenterer Energi og Klimas ansvarlige redaktør Anders Bjartnes klima- og energispørsmål som er viktige i norsk politikk. #Klimavalg sendes ut tirsdager og har ekstrautgaver ved behov.
Troll  A platform
nærbilde av hekk porsche
Vindmøller til havs
NTB_u8-Lll_MEnE
Wisting
Anholt, DKUse: Everything.No time limit Not for resale
Jonas Gahr Støre på vei ut av regjeringsbil ved Slottet
NTB_S30eDaYsUIk
Photo_ Arne Reidar Mortensen – Statoil – Hywind Scotland turbines at Stord – 1452379
NTB_FH2ACwKAw1w
NTB_qFEy4H6QgfU
kornaks i silhuett
NTB_gMEv9KOlciQ
NTB_pUZBwPJgmx8
Putin sitter ved stort bord
johansverdrup
NTB_oAJD0OQm1l8
NTB_lMSwnlK7XLo
NTB_B7KElBrSQes
Anholt, DKUse: Everything.No time limit Not for resale