Om strøm og strømpriser: Forsyningssikkerhet og storskala ran i Sør-Norge

Strømprisene i Sør-Norge er ikke noe forbigående fenomen. Vi må belage oss på at prisene blir skyhøye i ti år, og ikke bare gjennom sommeren, skriver Einar Svendsen.

oversiktsbilde vannmagasin
Lite snø og lite nedbør i vår ga lav vannstand i det regulerte Dokkfløyvatnet i Innlandet i begynnelsen av mai 2022. (Foto: Ørn E. Borgen / NTB).