La oss drøfte alternative prissettingsmodeller i kraftmarkedet

Både Norge og våre naboland i Europa bør legge om systemet for prissetting av kraft. Høye kraftpriser og pristopper kan unngås uten at signaler om behov for nye investeringer blir borte, skriver Erik Fleischer.

Vannmagasin oversiktsbilde
Fortjenesten på vannkraften er ekstrem når den selges for over 100 øre/kWh, skriver artikkelforfatteren. Her Vatnedalsdammane i Bykle i Setesdal. (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB)