Havvind – et viktig bidrag til Norges klimamål

Satsing på havvind må være en del av den norske klimaløsningen frem mot 2030.

Anholt havvindmøllepark, som blei offisielt opna 4. september 2013, er eit resultat av ei offensiv dansk fornybarpolitikk. I motsetning til Noreg oppmodar Danmark EU om å halde fast fram med forpliktande fornybarmål etter 2020. (Foto: Flickr Lisens: CC by-sa)

Våre støttespillere