KLIMAVAKTEN

Kina og kullet

Utviklingen i forbruket av kull i Kina.

Sist oppdatert: 20. september 2016

50 %

Kinas andel av verdens kull­forbruk

6,8 %

EUs andel av verdens kull­forbruk

Kina sto i 2015 for halvparten av verdens kullforbruk. Veksten i kinesisk kullforbruk har lenge vært sterk, men i 2014 og 2015 falt forbruket. Kina brukte 1,5 prosent mindre kull i 2015 enn året før, ifølge BP (men dataene er usikre, se nedenfor). Dette skyldes en kombinasjon av lavere økonomisk vekst, tiltak mot lokal luftforurensning, satsing på energieffektivitet og kraftig vekst i utrullingen av ikke-fossile energikilder.

Kinesiske myndigheter viser økende vilje til å redusere kullavhengigheten, men hvor raskt det vil skje, er høyst usikkert.

Gitt de store CO2-utslippene fra brenning av kull, er hva Kina får til av største betydning for arbeidet med å redusere klimagassutslippene.

Tallene vi har brukt i grafikken er fra BP, som igjen har dem fra det offisielle kinesiske statistikkbyrået. Kinesiske energidata har tidligere vist seg å være noe upålitelige, og myndighetene kom i 2015 med en større revisjon av kullstatistikken. Det viste seg at Kinas kullforbruk har vært underrapportert siden 2000 – Kina har brent mer kull enn før antatt. Les mer om usikkerheten knyttet til kinesiske energidata.

Hovedkilde: BP Statistical Review of World Energy 2016.