– Skal vi fikse klimaet, må vi spille på lag med naturen

Klimakrisen krever handling. Men den henger nøye sammen med en naturkrise som vi først nylig har forstått rekkevidden av, og som setter klare grenser for hva vi kan gjøre for å fikse klimaet, forklarer professor Vigdis Vandvik.

Oversikt over byggeplass ny E39 i Agder
Fra byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal øst. Dette skal bli en 25 meter bred firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB